Bộ đầu khẩu 3/8" KTC TB305E

Nhà sản xuất: KYOTO TOOL

Bộ đầu khẩu KTC loại 3/8 inch
Mã số: TB305E
Loại tiêu chuẩn với 5 cỡ: 8, 10, 12, 14, 17mm
Xuất xứ: KTC Nhật

Bộ đầu khẩu KTC loại 3/8 inch
Mã số: TB305E
Với các đầu khẩu loại 6 cạnh các cỡ từ 8 đến 17mm
Có thanh giữ khẩu với 5 đầu

Chi tiết hình ảnh bộ khẩu KTC TB305E loại 3/8 inch:

 

Bộ đầu khẩu 3/8 inch gồm 5 cỡ từ 8 đến 17mm, bộ tuýp 3/8 inch, KTC TB305E,
Bộ đầu khẩu TB305E với 5 cỡ từ sô 8 đến 17, đầu khẩu loại 3/8 inch
Các đầu khẩu số B3-08, 10, 12, 14, 17: đầu khẩu loại 6 cạnh.
Bộ tuýp 3/8 inch, bộ đầu khẩu 3/8 inch, KTC TB305E, bộ khẩu từ 8 đến 17mm Bộ tuýp 3/8 inch, bộ đầu khẩu 3/8 inch, KTC TB310, bộ khẩu từ 7 đến 22mm


Có thể tham khảo thêm mã số TB310 với 10 đầu khẩu từ 7-22mm:
 

Bộ đầu tuýp 3/8 inch, KTC TB310, bộ đầu khẩu 3/8 inch, bộ tuýp 3/8 inch KTC Nhật
Bộ đầu khẩu TB310 với 10 cỡ từ sô 7 đến 22, đầu khẩu loại 3/8 inch
Các đầu khẩu số B3-07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22: đầu khẩu loại 6 cạnh.
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang