Bộ đầu khẩu 1/4" KTC TB2L10E

Nhà sản xuất: KYOTO TOOL

Bộ đầu khẩu KTC loại 1/4 inch
Mã số: TB210E gồm 10 cỡ loại dài
Gồm: B2L-05, 055, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14mm
Xuất xứ: KTC Nhật

Bộ đầu khẩu KTC loại 1/4 inch
Mã số: TB2L10E loại dài
Với các đầu khẩu loại 6 cạnh các cỡ từ 5 đến 14mm
Có thanh giữ khẩu với 10 đầu EHB210E

Chi tiết bộ đầu tuýp 1/4 inch loại dài KTC TB2L10E với 10 đầu từ 5-14mm:

 

Bộ tuýp dài loại 1/4 inch, KTC TB2L10E, bộ đầu khẩu dài loại 1/4 inch,
Bộ đầu khẩu TB2L10E với 10 đầu tuýp dài từ 5 đến 14mm loại 1/4 inch.
Các đầu khẩu số B2L-05, 055, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14mm, loại 6 cạnh.
Với bộ 5 cỡ (B2L-07, B2L-08, B2L-10, B2;-12, B2L-14) chọn mã bộ TB2L05
Bộ tuýp dài 1/4 inch, KTC TB2L10E, bộ đầu khẩu dài gồm 10 cỡ từ 5 đến 14mm, bộ đầu khẩu 10 cỡ loại 1/4 inch, Bộ tuýp dài 1/4 inch, KTC TB2L10E, bộ đầu khẩu dài gồm 10 cỡ từ 5 đến 14mm, bộ đầu khẩu 10 cỡ loại 1/4 inch,


Tham khảo thêm bộ tiêu chuẩn KTC TB2L10E loại 1/4 inch:
 

Bộ tuýp 1/4 inch, bộ đầu khẩu 1/4 inch gồm 10 cỡ, KTC TB210E, bộ tuýp 1/4 inch từ 5 đến 14mm,
Bộ đầu khẩu TB210E với 10 cỡ: B2-05, 055, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14mm
Đầu khẩu loại 1/4 inch, loại 6 cạnh. Dùng cho vặn tay. Với bộ 5 cỡ, chọn TB205E.
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang