Cần siết ốc tự động Wera loại 3/8 inch
Mã số: 05004034001
Chiều dài: 222mm
Đầu nối khẩu tuýp loại 3/8 inch

Các tính năng của cần siết tự động Wera loại 3/8 inch:

 

Tay vặn Wera, Wera 05004064001, cần xiết lực Wera loại 3/8 inch, cần siết lực Wera Đức Tay vặn Wera loại 3/8 inch, cần xiết lực Wera, tay vặn Wera 3/8 inch
Chức năng vặn như tô vít Phần bánh răng: 72 răng
Cần lắc vặn với 72 răng, tay lắc vặn với mỗi góc vặn 5 độ, tay lắc vặn 3/8 inch Wera Tay vặn Wera 3/8 inch, Wera 05004034001
Điều chỉnh khóa vặn 2 chiều Chức năng tay lắc vặn


Thông số các loại tay lắc vặn, cần siết tự động Wera:
Cần siết lực loại 1/2 inch - Wera 05004064001:

 

Tay lắc vặn Wera, Wera 05004064001, tay siết lực 1/2 inch
Cần siết tự động Wera 05004064001 với đầu 1/2 inch chiều dài 281mm


Cần siết lực loại 3/8 inch - Wera 05004034001:
 

Tay vặn 3/8 inch Wera, Wera 05004034001, cần siết lực 3/8 inch
Cần siết tự động Wera 05004034001 với đầu 3/8 inch chiều dài 222mm


Cần siết lực loại 1/4 inch - Wera 05004004001:
 

Cần xiết lực 1/4 inch, Wera 05004004001, cần xiết lực Wera 1/4 inch
Cần siết tự động Wera 05004004001 với đầu 1/4 inch chiều dài 141mm
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang