Mỏ lết lắc vặn Super MFTR68A

Nhà sản xuất: Super

Mỏ lết dạng tay lắc Super
Mã số: MFTR68A, Chiều dài: 210mm
Độ mở: 16-68m, Độ sâu: 60mm
Xuất xứ: Super Tool Nhật

Mỏ lết lắc vặn SuperTool
Mã số: MFTR68A với cơ cấu tay lắc
Độ mở đầu mỏ lết: 16-68mm, Chiều sâu: 60mm
Chiều dài: 210mm, Độ dày: 9.5mm


Thông số, hình ảnh mỏ lết của Super dòng MFTR68A với cơ cấu vặn liên tục:
 

Mỏ lết lắc vặn Super, mỏ lết Super, SuperTool MFTR68A, mỏ lết với chức năng lắc vặn
Chuyên dùng trong việc thao tác lắp đặt ống nối, tại các không gian hẹp.


Thông số, hình ảnh mỏ lết Super dòng MFTN68A:
 

Mỏ lết Super, mỏ lết Supertool, MFTN68A
Chuyên dùng trong việc thao tác lắp đặt ống nối, tại các không gian hẹp.


Với loại mỏ lết dạng thẳng cùng cơ cấu nhả hãm nhanh, tham khảo MFW280SA:
 

Mỏ lết đa năng, Super MFW280SA, MFW280SA, độ mở 0-80mm
Chuyên dùng trong việc thao tác lắp đặt ống nối, tại các không gian hẹp.
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang