Mỏ lết 375 KTC MWA-375

Nhà sản xuất: KYOTO TOOL

Mỏ lết KTC loại 375
Mã số: MWA-375, Chiều dài: 375mm
Độ mở: 0-44mm, Trọng lượng: 1.3kg
Xuất xứ: KTC Nhật

Mỏ lết KTC loại 375 - Mỏ lết 15 inch
Mã số: MWA-375 
Chiều dài: 375mm, Độ mở: 0-44mm,
Trọng lượng: 1.3kg

KTC có các cỡ mỏ lết từ 150, 200, 250, 300 với dạng thân có lỗ khoét giảm trọng lượng.
Còn với các cỡ 375, 450 thì có dạng thân đặc, tăng độ cứng khi thao tác. 

Thông số, hình ảnh của mỏ lết KTC MWA-375:

 

Mỏ lết KTC Nhật, mỏ lết MWA-375, mỏ lết chiều dài 375mm, mỏ lết Nhật
Mỏ lết KTC với các sự lựa chọn từ các cỡ nhỏ loại 6 inch đến 18 inch
Độ mở từ 0-25 đối với loại nhỏ, và từ 0-55 đối với loại lớn.
Các mã thông dụng thường xuyên như WM-250 hoặc WM-300


Hình ảnh sản phẩm mỏ lết KTC Nhật WM-300, MWA-375:
 

Mỏ lết Nhật, mỏ lết KTC MWA-375, mỏ lết Nhật chiều dài 375mm Mỏ lết KTC Nhật, WM-300, mỏ lết chiều dài 300mm
Mỏ lết KTC MWA-375 có độ mở đến 44mm Mỏ lết KTC WM-300 có độ mở đến 43mm
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang