Lục giác chìm chữ L đầu bi
Dòng sản phẩm: 016
Sản phẩm dòng 016 có các lựa chọn từ 1.27 đến 22mm, với tiêu chuẩn đóng gói đính kèm.
Dòng sản phẩm cao cấp của EIGHT với đầu bi được thiết kế theo tiêu chuẩn TAPER HEAD.

Thông số, hình ảnh của lục giác chìm EIGHT dòng 016:

 

Lục giác dòng Standard, Eight 016 hex key, lục giác chữ L dòng 016, lục giác đen
Lục giác EIGHT dòng 016 với đầu bi thiết kế theo tiêu chuẩn TAPER HEAD.
Có các sự lựa chọn từ 1.5 đến 19mm, mã số tương ứng 016-1.27 đến 016-22


Đối với yêu cầu cho các cỡ hệ inch, tham khảo bảng bên dưới của EIGHT:
 

Lục giác hệ inch, Eight 016, lục giác chữ L, Lục giác EIGHT dòng sản phẩm 016
với 13 cỡ lục giác hệ inch từ 0.05" - 3/8".

Với mã số bộ lục giác hệ inch,
tham khảo 016-13ZD
Đây là bộ lục giác hệ inch đầy đủ nhất


Đối với dòng chữ L cán cầm nhựa, tham khảo dòng WHH của EIGHT:
 

Lục giác Eight dòng WHH, WHH-4TL, WHH-5TL, lục giác chữ L tay nhựa
Lục giác EIGHT dòng PTT có các lựa chọn từ 2.5 đến 8mm, được thiết kế theo tiêu chuẩn TAPER HEAD.
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang