Lục giác chìm chữ L đầu lục giác
Dòng sản phẩm: 014
Lục giác có các lựa chọn cho các cỡ lục giác từ 1.5mm đến 19mm
Từng sản phẩm được đóng gói như hình ảnh bên dưới


Thông số, hình ảnh của lục giác chìm EIGHT dòng 014:
 

Lục giác Eight, Eight chữ L đầu lục giác, Eight 014, 014-4 Eight,
Lục giác EIGHT dòng LH đầu lục giác, tham khảo tiêu chuẩn đóng gói cho các cỡ đính kèm.
Có các sự lựa chọn từ 1.5 đến 19mm, mã số tương ứng 014-1.5mm đến 014-19mm
Với bộ lục giác dòng 014, tham khảo bộ 014-1 với 15 cỡ từ 1.5 đến 14mm
Bộ lục giác chữ L, 014-1 Eight, bộ lục giác 15 cỡ 014-1, Eight 014-1


Thông số, hình ảnh của lục giác chìm EIGHT dòng LH:
 

Lục giác chữ L, Eight LH, lục giác đầu lục giác, LH Eight,
Lục giác EIGHT dòng LH đầu lục giác, tham khảo tiêu chuẩn đóng gói cho các cỡ đính kèm.
Có các sự lựa chọn từ 1.5 đến 19mm, mã số tương ứng LH-1.5 đến LH-19
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang