Kìm chết Vise Grip 10WR

Nhà sản xuất: IRWIN

Kìm chết IRWIN
Mã số: 10WR loại mỏ cong cắt dây
Chiều dài: 210mm, độ mở: 0 - 47mm
Trọng lượng: 595g

Thông số về kìm chết IRWIN (Vise Grip)
Mã số: 10WR (cung cấp bởi An Khánh)
Chiều dài: 210mm, độ mở: 0 - 47mm
Trọng lượng: 595g
Các sự lựa chọn khác với các cỡ nhỏ hơn như 7WR, 5WR, 4WR

Hình ảnh về sản phẩm kìm chết Vise Grip của IRWIN USA:

 
Kìm chết IRWIN, IRWIN 10WR, KTC 10WR, kìm chết mỏ cong, Vise Grip
 

Tham khảo hình ảnh kìm chết KTC 250WR (tương đương với 10WR):
 

Kìm chết 250WR, kìm chết mỏ cong KTC, KTC 250WR Kìm chết KTC dài 216mm, kìm mỏ kẹp KTC, kìm chết mỏ cong, IRWIN 10WR
Kìm chết loại mỏ cong kiểu WR có 4 sự lựa chọn từ 100WR đến 250WR
Loại thông dụng nhất là 250WR, nếu có nhu cầu các cỡ nhỏ hơn, vui lòng liên hệ
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang