Hoa thị sao KTC TBT3S08TH

Nhà sản xuất: KYOTO TOOL

Bộ hoa thị KTC dạng đầu khẩu 3/8 inch
Mã số: TBT3S08TH gồm 8 cỡ ngắn, có lỗ giữa
Các cỡ: T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H, T55H
Trọng lượng: 610g

Bộ hoa thị KTC dạng đầu khẩu 3/8 inch
Mã số: TBT3S08TH loại ngắn
Đầu khẩu hoa thị loại 3/8 inch
Cỡ hoa thị: T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H, T55H
Trọng lượng: 610g

Hình ảnh về bộ hoa thị KTC TBT3S08TH

 
Bộ tuýp đầu sao 6 cạnh, bộ tuýp 3/8 inch đầu sao, KTC TBT3S08TH, bộ khẩu 3/8 inch đầu hình sao,
Bộ hoa thị sao có lỗ với đầu nối khẩu loại 3/8 inch gồm 8 cỡ từ T20H đến T55H.
Chiều dài các cỡ sao từ 50 đến 58mm. Thanh giữ khẩu 3/8 inch gồm 10 cỡ EHB310. 
Các mã số đơn lẻ lần lượt là BT3-T20HS, BT3-T25HS, . . ... BT3-T50HS, BT3-T55HS.

Hình ảnh về bộ hoa thị KTC TBT308TH:
 
Bộ hoa thị dạng khẩu 3/8 inch, hoa thị có lỗ, lục giác hình sao, KTC TBT308TH
Bộ hoa thị sao có lỗ với đầu nối khẩu loại 3/8 inch gồm 8 cỡ từ T20H đến T55H.
Chiều dài các cỡ sao từ 66 đến 76mm. Thanh giữ khẩu 3/8 inch gồm 10 cỡ EHB310. 
Các mã số đơn lẻ lần lượt là BT3-T20H, BT3-T25H, BT3-T30H, ... BT3-T50H, BT3-T55H.
Mã số tương ứng với đầu khẩu 1/4" hay 1/2 inch sẽ là TBT208TH hay TBT407TH.


Đối với yêu cầu chiều dài hơn đối với các đầu sao, tham khảo TBT3L08TH:
 

Bộ lục giác sao có lỗ với đầu khẩu 3/8 inch, KTC TBT3L08TH, bộ lục giác sao 8 cỡ từ T20H đến T55H,
Bộ hoa thị sao có lỗ với đầu nối khẩu loại 3/8 inch gồm 8 cỡ từ T20H đến T55H.
Chiều dài các cỡ sao là 128mm. Thanh giữ khẩu 3/8 inch gồm 10 cỡ EHB310. 
Các mã số từng chi tiết là BT3-T20HL, BT3-T25HL, .. .. BT3-T50HL, BT3-T55HL.
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang