Dụng cụ tháo bi KTC ABU-1935

Nhà sản xuất: KYOTO TOOL

Dụng cụ tháo ổ bi KTC
Mã số: ABU-1935
Dùng cho kích thước: 19-35mm
Trọng lượng: 0210g

Dụng cụ tháo ổ bi KTC - Cảo bi KTC
Mã số: ABU-1935
Dùng cho kích thước ổ bi: 19-35mm
Trọng lượng: 210g

Thông số sản phẩm bộ tháo ổ bi KTC ABU-1935:

 

Dụng cụ tháo vòng bi, dụng cụ vam bi, dụng cụ vam bi, KTC ABU-1935
Dụng cụ tháo ổ bi ABU-1935 dùng cho ổ bi kích thước 19-35mm (đường kính ngoài)
Đối với các đường kính lớn hơn xin tham khảo ABU-3262
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang