Đầu tuýp sao Koken 3/8 inch 13025

Nhà sản xuất: Koken

Đầu tuýp 3/8 inch mũi hoa thị
Dòng sản phẩm: 13025
Chiều dài: 50mm và 90mm
Mũi lựa chọn: từ T20 đến T55
Xuất xứ: Koken Nhật

Đầu tuýp sao (hoa thị) Koken
Dòng sản phẩm: 13025 với đầu nối 3/8 inch
Với lựa chọn chiều dài là: 50mm và 90mm
Các cỡ đầu sao (hoa thị) từ T20 đến T55

Thông số, sản phẩm đầu tuýp Koken 3/8 inch đầu sao - hoa thị, dòng 13025:

 

Đầu tuýp sao Koken, Koken 13025, 13025.50-T20, 13025.50-T45, tuýp Koken 3/8 đầu sao
Các cỡ đầu sao dòng 13025 được dùng với súng 3/8 inch, với các đầu sao T20-T55
Chiều dài có thể lựa chọn 50mm hay 90mm.
Bộ tuýp sao, RS13025/8-L50, bộ tuýp sao Koken Với nhu cầu nhiều cỡ, có thể tham khảo bộ bên.
Mã số: RS13025/8-L50
Gồm các cỡ T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55

Cùng thanh giữ khẩu cỡ 3/8 inch


Với đầu khẩu 1/2 inch, tham khảo dòng sản phẩm 14025:
 

Tuýp Koken 14025 đầu sao, Koken 14025.60-T45, 14025.100-T55, khẩu 1/2 inch mũi hoa thị
Với khẩu 1/2 inch có 2 lựa chọn về chiều dài: là 60mm và 100mm
Với chiều dài 60mm: các mũi lựa chọn từ T20-T60, còn chiều dài 100mm: T30-T60
Bộ đầu sao Koken, Koken 14025/6-L60, bộ khẩu đầu sao Koken 14025, RS14025_8_L60 Với nhu cầu nhiều cỡ, có thể tham khảo bộ bên.
Mã số: RS14025/6-L60
Gồm các cỡ T30, T40, T45, T50, T55

Cùng thanh giữ khẩu cỡ 3/8 inch
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang