Đầu khẩu Koken 1 inch 18300M

Nhà sản xuất: Koken

Đầu khẩu Koken loại dài
Mã số: 18300M cỡ 1 inch
Chiều dài: 108mm
Với các lựa chọn từ 19 đến 95mm

Đầu khẩu Koken loại 1 inch
Mã số dòng sản phẩm: 18300M
Với chiều dài: 108mm
Các cỡ có thể lựa chọn từ 19 đến 95mm

Thông số, hình ảnh đầu khẩu Koken 1 inch kiểu 18300M:

 

Đầu khẩu 1 inch dùng cho súng lắp ráp, đầu tuýp băn ốc loại 1 inch, Koken 18300M Đầu khẩu Koken 18300M loại 1 inch

Với các lựa chọn cho đầu vặn 19-95mm
Chiều dài đầu khẩu: 108mm
Đầu nối khẩu loại 1 inch
Koken 18300M
Đầu khẩu 25.4 Koken, Koken 25.4 18300M. khẩu tuýp 1 inch
Đầu khẩu Koken, khẩu Koken 1 inch, đầu khẩu dùng cho súng 1 inch, 18300M Koken Đầu khẩu Koken

Dòng sản phẩm: 18300M
Cỡ đầu khẩu 1 inch
Chiều dài khẩu: 108mm
Các cỡ khẩu từ 19-95mm
Chuyên dùng cho lắp ráp tại các nhà máy
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang