Đầu khẩu Koken loại 1/2 inch
Mã số dòng sản phẩm: 14301X
Với chiều dài: 60-65mm, các cỡ có thể lựa chọn từ 8 đến 27mm
Đầu tuýp khẩu Koken 14301X dùng cho súng vặn bu lông loại 1/2 inch

Thông số, hình ảnh đầu khẩu Koken 1/2" loại 14301X:

 

Đầu tuýp Koken, tuýp dùng cho súng, Koken 14301X, khẩu Koken 1/2 inch, thành mỏng Đầu khẩu Koken 14301X loại 1/2 inch

Với chiều dài 60-65mm
Đầu nối khẩu loại 1/2 inch với thành mòng
Koken 14301X
Đầu khẩu Koken, Koken 1/2 inch, Koken 14301X
Đầu khẩu Koken 1/2 inch, Koken 14301X, đầu khẩu 1/2 inch dài 60mm Đầu khẩu Koken 14301X với thành mỏng
Phù hợp với các không gian hẹp
Chiều dài: 60-65mm


Với mã bộ, tham khảo bộ đầu khẩu Koken 14301X mã số RS14301X/10:
 

Bộ đầu khẩu Koken 1/2 inch, Koken RS14301X/10 Đầu khẩu Koken dòng 14301X
Mã số: RS14301X/10
Với 10 cỡ từ 10 đến 27mm
Chiều dài: 60-65mm
Thanh giữ đầu khẩu đi kèm
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang