Đầu khẩu Koken loại 1/2 inch
Mã số dòng sản phẩm: 14146M kiểu đầu lắc léo
Với chiều dài: lựa chọn từ 150mm đến 250mm
Các cỡ có thể lựa chọn từ 10 đến 19mm

Với yêu cầu cỡ 12mm chiều dài 200mm, mã số tương ứng là 14146M-200-12

Thông số, hình ảnh đầu khẩu Koken loại 1/2 inch loại 14146M:

 

Đầu khẩu lắc léo, đầu lắc léo 1/2 inch, đầu khẩu Koken 14146M, Đầu khẩu vặn ốc dòng 14146M

Dùng cho các lựa chọn từ 10 đến 19mm
Chiều dài 150-250mm
Dùng với súng vặn ốc 1/2 inch
Đầu khẩu lắc léo, Koken 14146M, đầu khẩu dài đầu lắc léo,
Đầu khẩu Koken 1/2 inch, đầu khẩu lắc léo, Koken 14146M Đầu khẩu vặn ốc loại 1/2 inch có đầu lắc léo
Dùng cho các công việc cần đến chiều dài
Koken 14146M
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang