Đầu chuyển bắn vít cho súng 1/2 inch
Mã số: 14142-F6.3
Dùng cho súng vặn ốc 1/2 inch
Có lựa chọn với súng vặn ốc loại 1/4 inch hoặc 3/8 inch
Cơ cấu khóa và nhả nhanh giúp thao tác dễ dàng

Tham khảo thông số đầu chuyển vặn vít Koken 14142-F6.3:

 

Đầu chuyển vặn vít, đầu vặn vít 6.35mm, Koken 13142-F6.3 Đầu vặn vít dùng cho súng 3/8 inch, Koken 13142-F6.3
Đầu vặn vít dùng cho súng 1/2 inch
Mã số: 14142-F6.3 
Chiều dài: 55mm, Dùng với vít 6.35mm
Đầu chuyển, koken 13142-F6.3, đầu gắn bits, đầu chuyển Koken


Với loại đầu chuyển dùng cho súng 1/4 và 3/8 inch, tham khảo bên dưới:
 

Đầu bắn vít dùng cho súng 1/4 inch, Koken 12142-F6.3 Đầu bắn vít dùng cho súng 3/8 inch, Koken 13142-F6.3
Koken 12142-F6.3 dùng cho súng 1/4 inch Koken 13142-F6.3 dùng cho súng 3/8 inch
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang