Đầu bits xiết ốc Koken
Mã số: 113.50
Đầu bits xiết ốc cỡ lựa chọn: 5.5-14mm, chiều dài: 50mm
Chuôi cắm dạng lục giác cỡ 6.35mm

Tham khảo chi tiết đầu bits khẩu xiết ốc Koken 113.50:

 

Đầu bits Koken, Koken 113.50, đầu bits khẩu Koken, Koken 113.50-8
Đầu bits xiết ốc cỡ lựa chọn: 5.5-14mm, chiều dài: 50mm, phần đầu không có từ tính.


Tham khảo chi tiết đầu bits khẩu xiết ốc Koken 115.50 loại từ tính:
 

Đầu bits xiết ốc,từ tính, đầu bit từ tính, Koken 115.50, đầu xiết ốc
Đầu bits xiết ốc cỡ lựa chọn: 5.5-14mm, chiều dài: 50mm, phần đầu có từ tính.
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang