Cờ lê đuôi chuột Super dòng RN

Nhà sản xuất: Super

Cờ lê đuôi chuột Super
Dòng sản phẩm: RN
Với các lựa chọn từ 1012 đến 4650
Xuất xứ: Super Tool Nhật

Cờ lê đuôi chuột SuperTool
Dòng sản phẩm: RN 
Các lựa chọn cho các cỡ từ RN 1012 đến RN 4650


Thông số, hình ảnh cờ lê đuôi chuột Super dòng RN:
 

Cờ lê đuôi chuột Super, cờ lê đuôi chuột RN 1719, Super RN1921,
Chuyên dùng trong việc thao tác lắp đặt ống nối, tại các không gian hẹp.


Các sản phẩm khác của thương hiệu SuperTool:
 

Mỏ lết Super, mỏ lết Supertool, MFTN68A
Chuyên dùng trong việc thao tác lắp đặt ống nối, tại các không gian hẹp.
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang