Cờ lê đặt lực trước KTC GW300-04

Nhà sản xuất: KYOTO TOOL

Cờ lê lực KTC loại đặt lực trước
Dòng sản phẩm: GW300-04
Đầu nối: 1/2 inch, dải lực: 60-300Nm
Xuất xứ: KTC Nhật

Cờ lê đặt lực trước KTC
Mã sản phẩm: GW300-04
Với đầu nối 1/2 inch, dải lực: 60-300Nm. Thang chia: 2Nm
Chiều dài: 623.2mm, Trọng lượng: 1.6kg

Sản phẩm mới, cần xiết lực KTC dòng đặt lực trước GW:

 
Cần xiết lực KTC Nhật, cần xiết lực kiểu đặt lực, KTC GW300-04, dải lực 60-300Nm
Cờ lê lực kiểu đặt lực, cần xiết lực, cờ lê cân lực, cờ lê lực KTC, cần xiết lực KTC, tay cân lực KTC
Cờ lê lực KTC dòng GW với các dải lực từ 1/2 (60-300Nm) mã số GW300-04.
Tay cầm vật liệu nhựa cứng chắc chắn, vạch thể hiện kết quả dễ nhìn, núm xoay khóa phía sau.
Cần xiết lực KTC Nhật, cần xiết lực kiểu đặt lực,

Sản phẩm mới, cần xiết lực KTC dòng đặt lực trước GW:
 
Cần xiết lực KTC GW, cờ lê lực GW300-04, dải lực 60-300Nm Tay xiết lực đặt lực, KTC GW, GW300-04, dải lực 60-300Nm, đầu nối khẩu 1/2 inch Núm vặn chỉnh lực, điều chỉnh lực xiết, núm vặn lực đặt trước
Kiểm tra lực xiết, hiệu chỉnh cờ lê lực, cờ lê lực KTC Cờ lê lực KTC, cờ lê lực đặt lực trước KTC, cờ lê cân lực KTC,
Cần xiết lực KTC, cần xiết lực đặt lực KTC, tay cân lực KTC, 
Với đầu 1/4 inch: GW010-02, GW025-02
Với đầu 3/8 inch: GW010-03, GW025-03, GW050-03, GW100-03
Với đầu 1/2 inch: GW100-04, GW200-04, GW300-04
Với đầu 3/4 inch: GW600-06, GW800-06, GW1000-06

Với đầu 1 inch: GW1000-08
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang