Cách lựa chọn dụng cụ (khay dụng cụ) đối với hộp đựng dụng cụ EK-1, EK-10

Cách thiết lập bộ dụng cụ KTC


Bước 1: Lựa chọn hộp đựng dụng cụ, màu sắc


Bước 2: Lựa chọn các khay đựng dụng cụ tùy theo nhu cầu sử dụng, lựa chọn

Lựa chọn dụng cụ cho hộp EK-1


Bước 3: Bạn đã có bộ dụng cụ mong muốn

Bộ dụng cụ KTC với hộp EK-1


Chi tiết các khay đựng dụng cụ như sau:

Bộ đầu khẩu KTC Bộ khẩu tuýp, tay lắc vặn KTC
Bộ khẩu, tay vặn 3/8 inch:
Đầu khẩu B3-08 đến 14, tay vặn, nối dài
Bộ khẩu, tay vặn 3/8 inch:
Đầu khẩu B3-08 đến 19, lục giác ..
Bộ đầu khẩu, tay vặn KTC Bộ cờ lê, lục giác chìm KTC
Bộ khẩu, tay vặn 1/2 inch:
Đầu khẩu B4-10 đến 24, tay vặn, nối dài
Bộ cờ lê 2 đầu mở gồm 5 cỡ
Bộ lục giác chìm, bộ tay vặn, đầu bits
Bộ tròng KTC Bộ tô vít KTC
Bộ tròng 2 đầu với 6 cỡ:
M5-0810, 1012,1 214, 1417, 1719, 2224
Bộ tô vít gồm 8 chiếc:
D1P2-1, 2, 3, D1M2-5, 6, 8, D1PS-2
Bộ kìm KTC
Bộ búa, bộ lục giác Bộ kìm gồm 3 loại:
Kìm kết hợp, kìm mỏ nhọn, kìm cắt
Tô vít nhiều đầu KTC Bộ kìm, búa, mỏ lết KTC
Bộ tay lắc vặn 2 đầu
Mỏ lết WM-150, tô vít nhiều đầu DBR14
Bộ kìm kết hợp, kìm nhọn, kìm cắt
Búa kết hợp UD7-10, mỏ lết WM-250

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được công khai. * là trường bắt buộc bạn phải điền.

Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang