Bộ tô vít KTC PMD18

Nhà sản xuất: KYOTO TOOL

Bộ tô vít cán nhựa
Mã số: PMD18 gồm 8 chiếc
Với các mũi tô vít 2 cạnh, 4 cạnh
Xuất xứ: KTC Nhật

Bộ tô vít KTC - Bộ tô vít cán nhựa KTC
Mã số: PMD18 với cán nhựa cứng
Gồm 8 chiếc (4 chiếc 2 cạnh, 4 chiếc 4 cạnh)
Tô vít 4 cạnh: mũi số 1, số 2, số 3 với mã số PDD1-1, PDD1-2, PDD1-3
Tô vít 2 cạnh: mũi rộng 5, 6, 8mm với mã số MDD1-75, MDD1-100, MDD1-150
Chiều dài tô vít: 72, 160, 205, 265mm

Một số hình ảnh bộ tô vít cán nhựa cứng KTC PMD18

 

Tô vít 4 cạnh cán nhựa, tô vít 4 cạnh nhập khẩu, tô vít đầu từ tính, KTC PDD1-2 Tô vít 2 cạnh KTC, tô vít 2 cạnh cán nhựa, tô vít 2 cạnh nhập khẩu, KTC MDD1-100
Tô vít ngắn KTC, SD1-P, SD1-M, tô vít ngắn 2 cạnh, tô vít ngắn 4 cạnh Bộ tô vít cán nhựa KTC PMD18
Gồm 8 tô vít 2 cạnh và 4 cạnh
Tô vít 4 cạnh: số 1, số 2, số 3
Tô vít 2 cạnh: rộng mũi 5.5, 6, 8mm
Bộ tô vít Nhật, tô vít cán nhựa, tô vít KTC


Một số hình ảnh bộ tô vít cán nhựa cứng KTC PMD18
 

Bộ to vít cán nhựa cứng, bộ to vít KTC Nhật, bộ tô vít nhập khẩu, PDD1-1, PDD1-2, PDD1-3 Tô vít KTC, tô vít 2 cạnh, tô vít 2 cạnh, MDD1-75, MDD1-100, MDD1-150
Tô vít trong bộ PMD18 là loại cán nhựa cứng, với loại thân tròn và đầu mũi có từ tính
Tô vít KTC Nhật, tô vít Nhật, PMD18, bộ tô vít gồm 8 chiếc, bộ tô vít Nhật, Tô vít KTC Nhật, tô vít Nhật, PMD18, bộ tô vít gồm 8 chiếc, bộ tô vít Nhật,
Tô vít 2 cạnh có cán màu xanh trong khi tô vít 4 cạnh có cán màu đỏ.


Thông số Một số hình ảnh bộ tô vít cán nhựa cứng KTC PMD18
 

Bộ tô vít, KTC TPMD18, bộ tô vít KTC Nhật, bộ tô vít 8 cỡ, bộ vít 8 chiếc
Bộ tô vít KTC Nhật với 8 cỡ gồm 4 chiếc 2 cạnh và 4 chiếc 4 cạnh.
Đầu mũi tô vít có từ tính, và phần mũi kéo dài đến cuối cán tô vít.
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang