Bộ cờ lê tròng NTMS212

Nhà sản xuất: KYOTO TOOL

Bộ cờ lê tròng Nepros
Mã số: NTMS212 gồm 12 cỡ
Gồm các cỡ từ 5.5 đến 24mm
Xuất xứ: KTC Nepros

Bộ cờ lê tròng Nepros
Mã số: NTMS212 gồm 12 cỡ từ 5.5 đến 24mm
Các cờ lê được sắp xếp trong khay nhựa chuyên dùng

Thông số sản phẩm bộ cờ lê và các cỡ cờ lê tròng Nepros:

 

Bộ cờ lê NTMS212, bộ cờ lê Nepros gồm 12 cowc từ 5.5 đến 24mm,
Bộ cờ lê tròng Nepros NTMS212, bộ cờ lê 12 cỡ từ 5.5 đến 24mm
Gồm các cỡ từ 5.5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24mm
Cờ lê tròng Nepros,, bộ cờ lê tròng Nepros, cờ lê tròng Nepros
Cờ lê tròng Nepros có các lựa chọn từ 5,5 đến 32mm. Sản phẩm được xử lý và có bề mặt bóng gương.
Góc nghiêng đầu tròng cũng như hướng cờ lê được thiết kế 15 độ so với phương ngang.
Bộ cờ lê tròng 12 cỡ, Nepros NTMS212, KTC Nepros NTMS212
Khay nhựa có kích thước: 445 x 185 x 35mm, 12 vị trí được thiết kế phù hợp cho từng cỡ cờ lê tròng.
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang